Eindtermen - Gazet van Antwerpen

Door Koen Daniëls op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs

“Crevits gaat met de pluimen lopen” (Gazet van Antwerpen*, Vr. 27 Okt. 2017, Pagina 6)

De meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt om de eindtermen anders te organiseren. Tot daar het goede nieuws. Bij N-VA en Open Vld is het ongenoegen groot over de manier waarop onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) het akkoord naar zich toe trok. Uitgerekend op het moment dat de commissie Onderwijs, die al het voorbereidende werk heeft gedaan, op werkbezoek was in Denemarken.

Gisteren stond Legoland op het programma van de commissie Onderwijs. Om te leren hoe je leerlingen warm maakt voor technologie. Maar de sfeer was er niet naar. Sinds de komst van CD&V-collega Kathleen Helsen de avond voordien, ging het alleen nog over politiek. Helsen kon eerst om privéredenen niet mee, maar nu stond ze er toch, in opdracht van partijgenoot en minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Niet om mee te gaan naar Legoland, wel om haar collega's van Open Vld en N-VA te overtuigen van het akkoord dat Crevits binnen de regering had gemaakt over de eindtermen. Tot hun grote verrassing, want de politieke discussie daarover loopt al twee jaar in het parlement, en wegens het “grote maatschappelijke belang” was het de bedoeling dat ook de beslissing daarover in het parlement zou vallen, en niet bij de minister van Onderwijs.

Snel vliegtuig genomen

Dinsdag, toen de commissie al in Denemarken was, had Crevits aan minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en vice-minister-president Bart Tommelein (Open Vld) voorgesteld om de aanslepende discussie over de eindtermen binnen de regering te beslechten. De voorbije weken stond Crevits namelijk onder toenemende druk van de onderwijskoepels om een beslissing te nemen. Zonder akkoord over de eindtermen wilden zij het vernieuwde secundair onderwijs in 2018 nog niet invoeren. En uitstel naar het schooljaar 2019-2020 is voor Crevits geen optie, omdat dit na de verkiezingen valt, en ze dit dan niet als verwezenlijking aan de kiezer kan presenteren.

Bourgeois en Tommelein waren niet tegen, maar toonden wel meer loyaliteit tegenover hun parlementsleden, die hun akkoord moesten geven. Daarvoor kwamen ze uit bij Helsen, die spoorslags het vliegtuig richting Kopenhagen op moest.

De oppositie, die oorspronkelijk mee in het verhaal zat, haakte onmiddellijk af. De parlementsleden van de meerderheid, KoenDaniëls (N-VA) en Jo De Ro (Open Vld), konden niet anders dan de oekaze slikken. Maar niet zonder tandengeknars. “Wij hebben hier zolang aan gewerkt, en nu is het Crevits die op tv met de pluimen gaat lopen”, zo is te horen. “Nog nooit meegemaakt”, aldus een andere bron.

Maar wat Open Vld en N-VA vooral hoog zit, is dat uitgerekend CD&V al maandenlang op de rem staat wanneer het over de eindtermen gaat. Onder meer over de controle op de godsdienstlessen en het onderscheid tussen eindtermen en leerplannen. “

Het is in de onderhandelingen al een tijdlang CD&V tegen de andere partijen, inclusief de oppositie”, zo zegt een regeringsbron. “En nu plots lijkt het alsof Crevits de enige is die slaagt waar het parlement zogezegd niet in geslaagd is.”

Het gehakketak belooft weinig goeds voor het volgende discussiepunt: invoering in 2018 of pas in 2019?

pieter lesaffer ■

Nieuwe eindtermen: elke leerling krijgt les burgerschap G(azet van Antwerpen*, Vr. 27 Okt. 2017, Pagina 6)

Zestien basiscompetenties moeten de nieuwe eindtermen opleveren. Daar zitten wiskunde en talen in, maar ook op economisch en juridisch vlak zullen alle leerlingen van het secundair onderwijs iets moeten opsteken.

De scholen moeten hun leerlingen bovendien “burgerschap” bijbrengen, iets wat Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) omschrijft als “kennismaking met en respect voor de Vlaamse identiteit, de verworvenheden van de Verlichting en onze rechten en vrijheden”. Dat alles is het minimum wat de overheid van de scholen verwacht.

De volgende stap is dat commissies de nieuwe eindtermen zelf ontwikkelen. Daarin zetelen de koepels, andere experten en vakleraars.

De koepels kunnen in hun leerplannen wel zelf beslissen welke eindtermen bij welke vakken horen. Bedoeling is dat de leerkrachten voldoende autonomie krijgen om met de leerstof aan de slag te gaan. De koepels reageren voorzichtig. De katholieke koepel zegt “opgelucht” te zijn dat ze de vrijheid kan behouden om haar eigen leerplannen op te stellen.

GO! (gemeenschapsonderwijs) en de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten wachten het onderhoud met de minister af. (agy)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is