Eén op de vijf studenten UA komt uit het buitenland

Door Koen Daniëls op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Eén op de vijf studenten UA komt uit het buitenland (De Standaard/Antwerpen, Do. 15 Nov. 2018, Pagina 32)

De Universiteit Antwerpen telt dit academiejaar 3.714 buitenlandse studenten. Dat is 18,4 procent van het totale aantal.

Van onze medewerker Patrick Van de Perre

Vorig academiejaar studeerden 32.499 buitenlandse studenten aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. Dat zijn er meer dan dubbel zo veel als tien jaar geleden. De Universiteit Antwerpen (UA) volgt die trend. Daar is het aantal buitenlandse studenten in tien jaar met meer dan de helft toegenomen.

Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is dat het hoger onderwijs in Vlaanderen een stuk goedkoper is dan in de meeste andere landen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 992 euro per jaar, in het buitenland is dat vaak meer dan het dubbele. Toch zien de universiteiten de buitenlanders doorgaans graag komen. 'De UA voert onder meer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk actief campagne en samen met andere universiteiten doen we dat ook in andere landen. Tot in Singapore toe', zegt Peter De Meyer, UA-woordvoerder.

Te weinig voorkennis

Het merendeel van de buitenlandse studenten aan de UA is Nederlander. Ze zijn met 1.701 in totaal. 'Nederlanders zijn altijd al flink vertegenwoordigd geweest aan onze universiteit. De geografische ligging van Antwerpen is daar niet vreemd aan. Mensen die in de grensprovincie Noord-Brabant wonen, zijn sneller in Antwerpen dan in Utrecht of Amsterdam', legt De Meyer uit.

Een probleem vormt het groeiende aantal buitenlandse studenten op de universiteit niet. Tenzij misschien op de afdeling Diergeneeskunde. 'Nederland kent onder meer voor die richting een numerus clausus', licht De Meyer toe. 'Dat betekent dat veel Nederlandse studenten die in eigen land die opleiding niet kunnen volgen, naar Antwerpen of Gent trekken. Het probleem is dat veel van die studenten over te weinig voorkennis beschikken om de opleiding op een goede manier te volgen. Het gevolg is dat het niveau van het onderwijs dreigt te dalen en dat de uitval in die richting vrij groot is.'

Voor andere richtingen geldt dat niet of veel minder. 'We stellen vast dat de Nederlanders en andere buitenlanders aan onze universiteit het doorgaans niet beter of slechter doen dan de Vlaamse jongeren.'

Kostenplaatje

Onder meer de N-VA meent dat de aanhoudende groei van buitenlandse studenten tot een hogere kostprijs van het hoger onderwijs leidt. Omdat het inschrijvingsgeld vrij laag ligt, betaalt de Vlaamse overheid per student een toelage aan de universiteiten en hogescholen. Die toelage is van toepassing voor binnen- én buitenlandse studenten.

Daarom pleit Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) ervoor om bij sommige studierichtingen drempels in te voeren. Voor de opleiding Diergeneeskunde is er vanaf volgend academiejaar al een niet-bindende toelatingsproef. Die zal volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tot gevolg hebben dat niet iedereen zomaar deze opleiding in Vlaanderen komt volgen.

'De financiering van het hoger onderwijs is inderdaad een zaak van de Vlaamse overheid. Wel stellen we vast dat veel buitenlandse studenten na hun opleiding permanent of voor langere tijd in Antwerpen blijven. Door hier te leven en te werken betalen ze dus ook belastingen. En daarmee betalen ze ook een deel van de kosten van hun opleiding terug', besluit De Meyer.

Patrick Van de Perre ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is