Dubbel zoveel buitenlandse studenten in tien jaar

Door Koen Daniëls op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Dubbel zoveel buitenlandse studenten in tien jaar (De Tijd, Wo. 14 Nov. 2018, Pagina 6)

Steeds meer buitenlandse studenten vinden hun weg naar de Vlaamse hogescholen en universiteiten. De N-VA wil voor sommige opleidingen een extra drempel inbouwen.

Vorig academiejaar studeerden 32.499 buitenlandse studenten aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen. In het academiejaar 2008-2009 waren dat er nog maar 13.963. In minder dan tien jaar is het aantal buitenlandse studenten in Vlaanderen dus verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Departement Onderwijs. Ook hun relatieve aandeel stijgt. Terwijl buitenlandse studenten tien jaar geleden 6,5 procent van de totale studentenbevolking uitmaakten, was dat vorig academiejaar 11,5 procent.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen is met een inschrijvingsgeld van 992 euro relatief goedkoop in vergelijking met andere landen. Voor niet-EU-burgers mogen onderwijsinstellingen meer inschrijvingsgeld vragen, maar voor Europese studenten niet. De meerderheid van de buitenlandse studenten komt uit de Europese Unie.

Uit het toenemende aantal buitenlandse studenten blijkt hoe aantrekkelijk het Vlaams hoger onderwijs is, luidt het bij de universiteiten. Ze vinden de stijging van het aantal buitenlandse studenten positief en doen veel inspanningen om Vlaanderen internationaal in de markt te zetten als studiebestemming. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ziet de stijging als een teken van de aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs. 'Het Vlaams hoger onderwijs is kwalitatief en wordt ook Europees en internationaal gewaardeerd. De toenemende internationalisering is net als op de arbeidsmarkt voelbaar in het onderwijs.'

'Op termijn zal het toenemende aantal buitenlandse studenten wel aanleiding geven tot problemen qua lokalen en huisvesting', zegt Koen Verlaeckt, topman van de Vlaamse Interuniversitaire Raad die de Vlaamse universiteiten bundelt. 'Het is een van de redenen waarom de universiteiten aan de volgende Vlaamse regering extra investeringen in infrastructuur vragen.'

Maar de groei van buitenlandse studenten heeft ook een keerzijde. De Vlaamse overheid moet voor die studenten extra in haar geldbuidel tasten, want het lage inschrijvingsgeld maakt dat de overheid de universiteiten en hogescholen per student extra geld geeft - dus ook voor de buitenlanders. Het is niet duidelijk hoeveel van die buitenlandse studenten daarna blijven en op die manier renderen voor onze arbeidsmarkt.

Om buitenlandse studenten in Vlaanderen te doen blijven wil Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) dat ze na hun studie de tijd krijgen om hier een job te zoeken. 'Die studenten zijn dankzij hun studie vaak al voor een groot deel geïntegreerd', luidt het bij Muyters. 'Het gaat vaak om studenten die we hebben opgeleid in richtingen die nuttig zijn voor onze arbeidsmarkt. We willen hen dus wat tijd geven om hier eventueel hun weg te vinden.'

Maar dat verblijfsrecht is een federale bevoegdheid. Muyters heeft daarover met de federale regering overlegd. Er is momenteel een wetsontwerp dat in het voorjaar van volgend jaar van kracht wordt. Overigens vraagt Europa ook aan de lidstaten dat studenten na hun afstuderen minimaal 9 maanden in het land mogen blijven.

De N-VA overweegt wel bij de start van sommige studierichtingen drempels in te voeren. 'We moeten ons zeker niet afschermen, want die buitenlandse studenten zijn vaak goede ambassadeurs van Vlaanderen als ze terugkeren naar hun thuisland', zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). 'Maar er zijn een aantal richtingen die we eens grondig moeten bekijken.'

Daniëls denkt vooral aan de opleiding diergeneeskunde en geneeskunde. Diergeneeskunde is in de buurlanden erg duur, waardoor de opleiding in Vlaanderen aantrekkelijk wordt. Voor geneeskunde werkt Nederland met een numerus clausus, waardoor sommige studenten er niet kunnen starten. Die Nederlanders leggen dan in België het ingangsexamen af om hier hun opleiding te volgen en vervolgens terug te keren.

'Vlaanderen heeft voor die relatief dure richtingen weinig drempels. Wij mogen niet diegene worden die die opleidingen voor heel Europa betaalt', zegt Daniëls. 'Een quotum voor het aantal buitenlandse studenten in geneeskunde of diergeneeskunde is dus geen oninteressante optie. We zouden daar op Europees vlak afspraken over kunnen maken.'

Crevits wijst erop dat voor de opleiding diergeneeskunde vanaf volgend academiejaar een niet- bindende toelatingsproef wordt ingevoerd. Die is verplicht voor alle studenten en zal volgens haar een belangrijk signaal zijn voor de buitenlandse studenten.

KOEN DANIËLS & VLAAMS PARLEMENTSLID & BARBARA MOENS ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is