Coalitiepartners schieten plan Crevits voor lerarenopleiding af

Door Koen Daniëls op 13 september 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs

Coalitiepartners schieten plan Crevits voor lerarenopleiding af (De Tijd, Wo. 13 Sep. 2017, Pagina 7)

De coalitiepartners Open VLD en N-VA smaken de plannen voor de nieuwe lerarenopleiding van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) niet. 'Dit is een structuurwijziging zonder inhoud.'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopte nog deze maand groen licht te krijgen van haar regeringscollega's voor de hervorming van de lerarenopleiding. Maar het ziet er helemaal niet naar uit dat dat zal lukken. Zowel coalitiepartner Open VLD als de N-VA is erg scherp voor haar plannen.

Crevits wil dat vanaf september 2019 elke toekomstige leraar een opleiding aan de hogeschool of de universiteit volgt. Vandaag gaan veel toekomstige leraars naar de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's), waar de lat in de lerarenopleidingen niet altijd even hoog ligt. Ook wil de minister een nieuwe universitaire opleiding voor het lager onderwijs opzetten. Dat zou volgens haar de kwaliteit van het basisonderwijs versterken en het beroep van onderwijzer aantrekkelijker maken. 'We moeten die master basisonderwijs nog uitwerken, maar ik vind het belangrijk dat het principe in dit decreet staat', zegt Crevits. 'Zo zetten we de deur voor die opleiding open.'

Volgens Open VLD en de N-VA moet de overheid ook haar zeg hebben in wat toekomstige leraars moeten kennen en kunnen. De regering legt basiscompetenties vast, maar die staan niet in het decreet. 'We werken ook met de hogescholen aan een engagementsverklaring over hoe ze de opleidingen inhoudelijk zullen versterken', zegt Crevits.

Dat is voor de coalitiepartners niet genoeg. 'We moeten als overheid onze verantwoordelijkheid nemen', zegt Daniëls. 'Leerkrachten worden hun hele leven door de overheid betaald. We benadrukken constant hoe belangrijk hun job is. Dan is het toch niet te veel gevraagd dat we minima vastleggen en dat niet volledig overlaten aan het hoger onderwijs? Dan riskeer je dat sommige hogescholen leerkrachten klaarstomen voor het katholiek onderwijs en anderen voor het gemeenschapsonderwijs.'

Brusseel geeft het voorbeeld van omgaan met diversiteit. 'We zien dat leerkrachten op het vlak van diversiteit, mediawijsheid of digitalisering onvoldoende voorbereid worden in de lerarenopleiding. Over meer aandacht voor die thema's lees ik niets in het decreet.' Voorts wil ze dat oudere leerkrachten gemakkelijker hun ervaring kunnen doorgeven als docent. 'Vandaag zijn er in de lerarenopleiding docenten zonder klaservaring. Zo krijg je geen kwaliteit.' Open VLD en de N-VA pleiten daarom voor een financiële prikkel voor docenten in de lerarenopleiding met praktijkervaring. 'We hebben het telkens over de praktijkschok van afgestudeerde leraars', zegt Daniëls. 'Misschien is dat te verklaren door het gebrek aan praktijkervaring van sommige docenten.'

Crevits wijst er in een reactie fijntjes op dat de coalitiepartners de eerdere conceptnota over de hervorming hebben goedgekeurd. Die bevatte de krijtlijnen van de hervorming. Volgens Brusseel is het decreet zoals het nu voorligt inhoudelijk zwakker dan de conceptnota. 'De Vlaamse regering kan de huidige versie niet goedkeuren.'

WAT IS HET PLAN?

Wat moeten toekomstige leerkrachten kennen en kunnen? En wie moet hen opleiden? Dat is de inzet van de gesprekken die de Vlaamse regering voert over de hervorming van de lerarenopleiding. Bevoegd minister Hilde Crevits wil dat elke toekomstige leerkracht vanaf september 2019 een opleiding aan de hogeschool of universiteit volgt. Ook wil ze een nieuwe universitaire opleiding voor het basisonderwijs.

BARBARA MOENS

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is