Burgemeester en schepenen verzwijgen Pfos/pfas-vervuiling in Sint-Gillis-Waas

Door Koen Daniëls op 1 mei 2023, over deze onderwerpen: PFOS onderzoekscommissie, Sint-Gillis-Waas

We vinden het als N-VA Sint-Gillis-Waas ongehoord dat het college van burgemeester en schepenen al bijna twee maand op de hoogte is van een ernstige PFOS en PFAS-vervuiling in de Kattestraat in Sint-Gillis-Waas maar er in alle talen over zwijgt.  Beste bewijs is dat men een de vervuiling afgelopen maandag uit de publieke zitting haalde van de gemeenteraadscommissie waardoor pers en aanwezigen het niet konden hoor en het dus ook niet kon meegedeeld worden.   

Door het maandelijks vragen en onderzoekswerk van N-VA fractievoorzitter Koen Daniëls – tevens de ondervoorzitter van de parlementaire PFOS-onderzoekscommissie moet men vanuit het college van burgemeester en schepenen wel naar buiten komen.  Reeds sinds het begin van dit jaar vragen we een analyse van de Kokkelbeek. Dat is de Beek die loopt tussen de watergang, langs het vroeger containerpark en stortplaats in de Kattestraat vervolgens langs de stortplaats aan de Golf en zo naar de Reepstraat.

We hebben verschillende malen moeten aandringen en blijkbaar was het college van burgemeester en schepenen al op 3 april op de hoogte dat er in het slib van de Kokkelbeek, vooral ter hoogte van het vroegere containerpark en stortplaats in de Kattestraat normoverschrijdingen zijn van Pfos en pfas.  Logischerwijze zou je verwachting dat een verantwoordelijk bestuur dan op zoek gaat naar de bron en zo snel als mogelijk communiceert en de nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen neemt naar de bevolking.  En men kende die bron blijkbaar al.  Want einde februari -22 februari om precies te zijn- waren er al resultaten van de  7 hopen grond op de stortplaats van de Kattestraat.  En die waren niet goed.  De PFOS-waarden liggen tot 12 keer hoger dan de toegestane norm en de totale PFAS-waarden tot 8 keer hoger !!  Om u een referentie te geven : in Beveren werden de werken aan de N70 stilgelegd voor een overschrijding met 0,4 van de waarde.  Hier spreken we van veelvouden.

En al de afgelopen tijd gebeurde er niets naar de omwonenden.   Geen communicatie.  Geen afrastering van het terrein.  Geen waarschuwingsborden.  Geen bescherming van de werknemers die daar aan het werk waren.  Wel werden de ontbossings- en grondwerkzaamheden verder gezet met verstuiving naar de omgeving tot gevolg  De bergen werden niet afgedekt.  Er werden geen grondstalen genomen van de tuinen in de omgeving om te zien of het vervuilde zand ook naar daar is gewaaid.  Er werden geen stalen genomen van het grondwater.  Het is enkel na aandringen van N-VA dat de Kokkelbeek werd bemonsterd.  Maar al deze maatregelen had de gemeente al meer dan een maand zelf moeten nemen.  De gemeente is daarvoor bevoegd en voor andere vervuilingen zoals ’t Broek of in de Zandstraat heeft men dat ook gedaan voor gronden die niet van de gemeente waren.

Afgelopen maandag besliste de meerderheid van Cd&v groen en vooruit plots dat er een punt bij kwam op de commissie van de gemeenteraad in besloten zitten. Dat gebeurt soms voor persoonlijke zaken over bv een ambtenaar. Groot was echter onze verbazing dat in die besloten zitting - wat dus niet publiek wordt uitgezonden en waar ook geen publiek verslag van is- ging over een ernstige pfos en pfas bodemvervuiling in de gemeente. Gevraagd of er ook al stalen van het grondwater zijn genomen ging men bekijken. Eigenlijk zou dat een reflex moeten zijn. Waarom dit verborgen moet blijven voor bevolking en pers is ons een raadsel.

Op de gemeenteraad van donderdag stond een opvolgvraag in verband met Pfos op de agenda. We gingen ervan uit dat de ernstige bodemverontreiniging nu wel publiek ging gemaakt worden. Maar ondanks aandringen bleef het stil. Het college van burgemeester en schepenen klopte zichzelf wel op de borst dat ze vanuit het voorzorgsprincipe handelen. Gevraagd of ze op 27/4 voor alle locaties in de gemeente waar er Pfos of pfasvervuiling is alle voorzorgen hebben genomen bleef het stil.

Gemeenten moesten immers uit eigen beweging alle plaatsen op hun grondgebied -eender wie de eigenaar is- waar potentieel Pfos vervuiling is direct melden aan de overheid én ook direct de nodige maatregelen nemen.  Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Naar aanleiding van de ontbossingen op het terrein in de Kattestraat nodigden buurtbewoners mij uit omdat wat daar werd aangetroffen verre van proper was. Het terrein werd vroeger gebruikt om het slib van openbare rioolreinigingen in het Waasland al dan niet tijdelijk te bewaren. Het terrein ligt bezaaid met plastiek en andere rommel, er drijft een olieachtige substantie op plassen en het is duidelijk een slibstortplaats. Uitgerekend slib is een potentiële bron van Pfos en pfas. 

De opvolging van milieu is duidelijk geen prioriteit voor de burgemeester en de schepenen.  Burgers worden verplicht hun houtmijt af te breken of enkele tegels voor hun auto in hun voortuin, maar men  zwijgt over een vervuiling die potentieel wel gevaarlijk is.  Onverantwoord.

 

Bekijk hier de reportage die TV Oost maakte.

Lees ook volgende artikels:

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is