Bisschoppen gunnen Boeve allicht nog eens vijf jaar (De Standaard 13/12/2018)

Door Koen Daniëls op 13 december 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Bisschoppen gunnen Boeve allicht nog eens vijf jaar (De Standaard*, Do. 13 Dec. 2018, Pagina 8)

Van onze redacteur Stijn Cools

Er zijn schooldirecteurs die hem als oppermachtig beschouwen. Maar zelf huivert Lieven Boeve van dat predicaat. Hij benadrukt veel liever dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een netwerkorganisatie is. Zijn job is al die stemmen uit het katholiek onderwijs op een lijn te krijgen en daar een krachtig beleid uit te puren.

Het is onder meer die houding die hem goede punten heeft opgeleverd bij de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij krijgen inspraak in de verlenging van zijn mandaat. Volgens de statuten is het de Bisschoppenconferentie die vandaag de knoop doorhakt. Die hield gisteren de lippen nog stijf op elkaar. Net als Boeve zelf overigens.

Uit onze contacten blijkt dat normaal gezien het licht op groen gezet zou worden om de 52-jarige theoloog in september 2019 een tweede mandaat van vijf jaar te laten aanvatten. Hij is er onder meer in geslaagd stappen vooruit te zetten in de reorganisatie van de schoolbesturen richting meer schaalgrootte, al bestaat daar tot op vandaag nog veel onrust over op het terrein. Er wacht hem nog werk.

Ook de dialoogschool heeft enig 'elan' gekregen onder Boeve, zou uit een evaluatie van de raad van bestuur blijken. Al is dat geen makkelijk verhaal geweest. Ruim twee jaar geleden was er forse kritiek op het idee om de christelijke identiteit in dialoog te laten gaan met andere religies. De discussie ging al snel over aparte gebedsruimtes voor moslims en hoofddoeken. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte van de gelegenheid gebruik om Boeve met de grond gelijk te maken. Kort samengevat: hij helpt de ziel van het katholiek onderwijs om zeep. De controverse over de dialoogschool is ondertussen wat getemperd.

Bewust tegendraads

Bij de aanstelling van Boeve waren er ook bezorgdheden over zijn politieke contacten en zijn stijl van communiceren. Die bezorgdheden zijn er nog steeds, al weerklinken ze niet overal even luid meer. Maar niet iedereen is bijvoorbeeld even gelukkig met zijn bevlogenheid in de discussies met de N-VA. De voorganger van Boeve, Mieke Van Hecke, wordt een warme, persoonlijke stijl toegedicht, met oog voor alle mogelijke bezorgdheden. Iemand die kan verbinden ook. Boeve is veeleer het rationele type, met een welomlijnd idee waar hij naartoe wil. Hij is niet bang om tegendraads te zijn, gaf hij eerder toe in een gesprek met deze krant.

Binnen een gigantische organisatie als het katholiek onderwijs durft die instelling al eens te botsen. Zo zouden enkele colleges - die zich als elitair beschouwen - zich steeds meer vervreemd voelen van wat er de afgelopen jaren allemaal beslist is. Al ligt het gevoelig om dat publiekelijk te uiten. Ook al relativeert Boeve zijn macht, op het terrein enin het publieke debat wordt hij nog steeds gezien als de verpersoonlijking van de ­Guimardstraat.

Frustraties directeurs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) vertolkt naar eigen zeggen een aantal van de bezorgdheden en frustraties van de schooldirecteurs: 'Het schrappen van een uur Nederlands, nieuwe leerplannen in de lagere school zonder dat de nieuwe eindtermen er zijn, aansturen op fusies van scholen, de dialoogscholen met gebedsruimtes op school, toch proberen om een brede eerste graad te installeren … Het zijn allemaal zaken die wrevel veroor­zaken, tijd vragen en de onderwijskwaliteit niet ten goede komen.'

Dat betekent niet dat de N-VA campagne heeft gevoerd tegen een nieuwe aanstelling van Boeve, benadrukt Daniëls. 'Wij komen niet actief tussen in de aanstelling of de verlenging van de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Maar als iemand onze mening daarover gevraagd heeft, hebben wij die ook gegeven.'

De partij heeft haar zinnen gezet op de portefeuille Onderwijs in de nieuwe Vlaamse regering. Een vlotte samenwerking met Boeve zal niet vanzelfsprekend zijn, maar is ook geen onmogelijkheid. Voor de directeur-generaal verschaft dat in ieder geval duidelijkheid: hij weet waar hij aan toe is. Met een meerderheidspartij (N-VA) die niet de bevoegde minister (CD&V) levert maar wel met scherp schiet, is het nu soms moeilijk manoeuvreren.

Stijn Cools ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is