'B- en C-attesten gaan we maximaal vermijden' (De Standaard 4/5/2020)

Door Koen Daniëls op 4 mei 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

'B- en C-attesten gaan we maximaal vermijden' (De Standaard*, Ma. 04 Mei 2020, Pagina 2)

Het nooddecreet, dat een regen aan juridische procedures moet vermijden, laat scholen toe tot 7 juli te delibereren en te proclameren. Nu al is duidelijk dat ze vaker A-attesten zullen uitreiken.

Van onze redacteur Klaas Maenhout

Brussel
Het onderwijsveld krijgt deze week zijn langverwachte nooddecreet. Dat moet de scholen ademruimte geven om dit schooljaar aangepast te evalueren.

'Scholen kunnen door het nooddecreet eenzijdig afwijken van het schoolreglement, waarin is opgenomen wanneer en hoe ­geëvalueerd wordt', zegt Koen ­Daniëls, de onderwijsspecialist van de N-VA. Het decreet, dat als wetsvoorstel ingediend wordt, biedt oplossingen voor heel wat technische euvels. Zo worden gevalideerde proeven dit schooljaar optioneel in het lager onderwijs, mogen nieuwe inschrijvingen ook digitaal gebeuren en zullen leerlingen in het buitengewoon onderwijs voorlopig kunnen instappen zonder gemotiveerd verslag. Maar ook voor het gros van de leerlingen en leerkrachten heeft het nooddecreet impact.

1. 'De zomer is de zomer': blijft dat zo?

Het nooddecreet maakt het offi­cieel mogelijk om het schooljaar een week te verlengen voor leerkrachten. Dat kan alleen na overleg met het personeel en dient voor deliberatie en proclamatie. Voor leerlingen stopt het schooljaar nog steeds op 30 juni.

De verlenging is geen opgelegde maatregel - onlangs kwamen er felle reacties na een uitspraak van minister Ben Weyts (N-VA). Scholen kunnen dus autonoom beslissen of ze tot en met dinsdag 7 juli aan het werk blijven om te delibereren en proclameren. Aangezien de koepels eerder aan­gaven het schooljaar 'maximaal te willen benutten' en scholen dus veelal les zullen geven en eventueel evaluaties organiseren tot 30 juni, zal vaak van die extra week gebruik worden gemaakt.

2. Wat met de klassenraden en attesten?

Het schoolreglement was een juridische achilleshiel. Als scholen zouden afwijken van wat er in het reglement staat, bijvoorbeeld door op een andere manier examens af te nemen of andere ­wegingen toe te passen, maakte dat hen erg kwetsbaar. Het nooddecreet voorkomt een ­regen aan juridische procedures. Heeft uw kind maar twee stages gehad in plaats van drie? Vonden er geen examens plaats voor de paas­vakantie of in juni? Zonder nooddecreet was elke beslissing door de coronawijziging de facto aanvechtbaar, nu kan dat niet meer.

De klassenraad blijft daardoor een belangrijk instrument en ­beslist in alle wijsheid over elke leerling. De raad oordeelt niet ­alleen op basis van de informatie van het eerste semester, de resultaten tot 15 maart en de periode van afstandsonderwijs, maar neemt ook de leerwinst van de voorbije jaren mee. Als er op de klassenraad ­onvoldoende materiaal is om te beslissen over een A-, een B- of een C-attest, blijven bijkomende proeven ('tweede zittijd') mogelijk. 'Dat kan variëren van zomer­taken en summerschool tot extra toetsen. Vóór 31 augustus wordt de knoop dan doorgehakt op een extra klassenraad', aldus Daniëls, die benadrukt dat twee derde van het schooljaar normaal verlopen is. Die aanpassing zal in veel ­scholen ook van de leerkrachten een extra inspanning vragen. 'Ook in andere schooljaren zijn leerkrachten al voor 1 september weer aan de slag', zegt het GO!-onderwijs. 'Dat zal dit jaar vermoedelijk iets intensiever zijn.'

3. Wat als u vindt dat uw kind geen faire kans kreeg?

'Het nooddecreet creëert enerzijds versoepeling en ademruimte voor de scholen, anderzijds geeft het leerlingen en ouders transparantie. Ouders kunnen uiteraard nog steeds beroep aantekenen', zegt Daniëls. 'Daar verandert niets aan.'

De uitzonderlijke situatie zal er wellicht toe leiden dat scholen ­vaker een A-attest zullen uit­reiken. Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs raadt scholen ook aan om de keuze goed te onderbouwen. 'Het is lastig om als school te weerleggen dat een kind zich na slechte kerstexamens niet zou herpakken', zegt Armand De Lepeleire, directeur van het Scheppersinstituut in Wetteren. 'We zullen B- en C-attesten maximaal vermijden. Tegen een eventuele claim kunnen we niets ­inbrengen. We willen absoluut ­inzetten op ­A-attesten met een stevig advies, op maat van de leerling.'

'Een B-attest is niet evident', beaamt Hilde Allaert, directrice van Sint-Bavo in Gent. 'Onduidelijkheid zal nu in het voordeel van de leerling spelen.' Het gaat wel om enkelingen, benadrukt ze. 'De meeste leerlingen kennen we al ­jaren. Vaak is onderweg al meermaals duidelijk advies gegeven.'
'Er zal ongetwijfeld meer mildheid zijn op de klassenraden', zegt ook John Caron, directeur van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze. 'De leerkansen zijn nu eenmaal niet gevrijwaard. We ­zullen genuanceerder aan de slag moeten gaan.'

De directeurs benadrukken dat de scholen wel voldoende informatie hebben over de leerlingen. 'Vóór maart is voor ons al heel veel duidelijk', zegt Wouter Van Hoorne van athena campus Heule. Toch zal de school vermoedelijk voor het eerst zomertaken uit­delen. 'Het gaat niet om vijftig leerlingen, maar om enkele leerlingen over wie we twijfelen.'

Klaas Maenhout ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is