Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Vera Celis, Kathleen Helsen en Paul Cordy
1145 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro
1364 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en de start van de ondersteuningsnetwerken

van Elisabeth Meuleman, Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro en Caroline Gennez
1231 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Studenten hoger onderwijs - Evolutie opgenomen studiepunten en studierendement

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
688 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Vrije universiteit Brussel (VUB) - Accreditatie rechtenopleiding

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
697 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de toegankelijkheid van schoolgebouwen

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
252 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag van het Rekenhof over gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jan Durnez, Jo De Ro en Caroline Gennez
37-A (2017-2018) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

van de Vlaamse Regering
1346 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over de basiscompetenties van leraren

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
358 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2