Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat onderwijsdoelen betreft, en tot wijziging van de decreten Rechtspositie onderwijspersoneel)

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro
1364 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls en Jo De Ro
1364 (2017-2018) nr. 4

Voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Vera Celis, Kathleen Helsen en Paul Cordy
1145 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag van Koen Daniëls aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het evaluatierapport betreffende de invoering van het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
166 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het valideren van eerder verworven competenties

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
853 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Ontwikkelcommissies voor eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Stand van zaken

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
114 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis
1446 (2017-2018) nr. 1

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het rapport Ondersteuningsnetwerken, de eerste tussentijdse evaluatie van het M-decreet.

van Elisabeth Meuleman aan minister Hilde Crevits
164 (2017-2018)

Actuele vraag van Caroline Gennez aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het evaluatierapport betreffende de opstart van het nieuwe zorgondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet.

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
165 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2