Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en de start van de ondersteuningsnetwerken

van Elisabeth Meuleman, Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro en Caroline Gennez
1231 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Vera Celis, Kathleen Helsen en Paul Cordy
1145 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

van Kathleen Helsen, Kathleen Krekels, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer en Koen Daniëls
1146 (2016-2017) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de gevolgen van de beslissingen van de Federale Regering voor de pensioenen van het onderwijspersoneel

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2972 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de stijging van het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs en de capaciteitsuitdagingen die dit met zich meebrengt

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2966 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de financiering van het hoger onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2956 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Wouter Vanbesien en Annick De Ridder
66 (2016-2017) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het visiedocument 'Maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Paul Cordy
1240 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het visiedocument 'Maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Paul Cordy
1240 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2